xoves, 18 de xaneiro de 2024

Charla sobre afectividade e sexualidade

En palabras da UNESCO, "A educación integral en sexualidade proporciona ao alumnado a oportunidade de desenvolver a confianza en si mesmo "ao aprender acerca das súas emocións; a autoxestión, a saúde sexulal o comportamento e as habilidades sociais, como o manexo de conflitos, e a toma de decisións responsables,etc." 
A educación afectivo-sexual é, ademais, un dereito de nenos, nenas e adolescentes, que está recollido pola OMS.

Por este motivo, e dentro do Plan de Acción titorial do centro, puxémonos en contacto co equipo de planificación familiar de Ferrol, para poder deseñar unha actividade pedagóxica que empregase información rigorosa, obxectiva e completa a nivel biolóxico, psíquicolóxico e  social, para dar respostas as inquedanzas do noso alumnado en materia de afectividade en sexualidade

Eles fixeron unha proposta de actuación por medio de charlas e debates cos rapaces e rapazas do instituto, que ten por obxectivo primordial dotar ao alumnado de coñecementos baseados en datos empíricos, habilidades, actitudes e valores que os preparen para gozar de saúde, benestar e dignidade; establecer relacións sociais e sexuais baseadas no respecto; analizar como as súas decisións afectan ao seu propio benestar e o doutras persoas; e comprender como protexer os seus dereitos e velar por eles. Nos coloquios e exposicón abordanse temas como: O corpo humano e o desenvolvemento, as habilidades para a saúde e o benestar, as relacións sexuais e afectivas equilibradas, o entendemento de xénero a loita contra a violencia sexual e afectiva así como os valores e a  cultura de dereitos e sexualidade.


Neste contexto ven de desenvolverse o día 18 de xaneiro, a segunda parte das charlas na que se atendeu a un total de 80 alumnos e alumnas de 4º da ESO. 

Deixamos aquí testimonio gráfico das mesmas.

ACTIVIDADES DO DÍA DA PAZ 2023

  O 30 de xaneiro é o Día da Ilustración e a Non Violencia e da Paz, para a súa conmemoración temos pensado:

   - Para 1º e 2º ESO facer o máximo número de pombas de papel e expoñelas na mesa da entrada ao centro. As ás das pombas terían mensaxes positivas en contra dos conflitos armados actuais (Palestina, Ucraína, Siria, Ghana, etc.), do racismo ou de calquer acto violento. Para a realización das pombas de papiroflexia podedes visionar este vídeo: 


Día da PAZ e a Auga.
Xuntando as efemérides da PAZ e do Día da Auga que se celebra o 22 de marzo, quermos chamar a atención sobre o emprego da auga nos conflictos armados tomando a suxestión da web de UNICEF: https://www.unicef.es/educa/dias-mundiales/dia-escolar-no-violencia-paz 

A auga e a paz están moi relacionadas e o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible nº 16 sobre paz non pode lograrse se non se avanza no obxectivo nº 6 sobre auga.

Información sobre a auga e a paz.

Moitos cursos de auga e lagos marcan a fronteira entre dúas ou máis países. Tamén hai ríos que nacen nun país e atravesan outros ata a súa desembocadura ou acuíferos subterráneos que se estenden baixo varios países. Nestes casos a auga é un recurso compartido que dá riqueza a varios países pero que tamén xera tensións. Estas tensións tamén se poden producir dentro dun país, cando varias comunidades comparten un río ou cando existen incompatibilidades entre os usos públicos e privados das fontes de auga.
A auga non só pode ser motivo de disputas, senón que tamén foi utilizada en varios conflitos como arma ou como estratexia de guerra, mediante a contaminación de pozos, os cortes de subministración ou o bloqueo do acceso á auga. 

Sabías que...?

A palabra "rival" ten relación coa auga. Etimolóxicamente deriva do latín "rivus", que significa "arroyo" e que dá orixe tamén á palabra "río". Quizais sexa un reflexo da inimizade que podía darse entre veciños polo uso de acequias ou fontes comunais. Outras teorías explican que pode ser polas tensións que había entre os distintos pobos ribeiregos ou polos conflitos que podían xurdir entre quen vivía nas ribeiras dos ríos e quen vivía máis lonxe do curso da auga, debido ao control do acceso. 

Na actualidade hai conflitos por mor da auga?
Aínda que as noticias non falan deles, os conflitos pola auga non son cousa da antigüidade e seguen existindo hoxe en día. Aínda que haxa outras fontes de enerxía e a pesar de todos os avances tecnolóxicos a auga continúa sendo esencial para a vida e o control dos recursos hídricos dá poder a quen o ten. Tamén nas zonas de guerra na actualidade a auga é un recurso que pode ser empregado para someter á poboación. Nestas zonas o primeiro recurso do que as ONGs tratan de surtir á xente é de auga potable.

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/paisajes-de-paz-actividad-didactica“Hai moitos lugares nos que empezan a estalar conflitos pola auga en numerosas sociedades, por exemplo en Etiopía, na Bengala india, en Exipto, Sudán, China, río abaixo e río arriba no Yang-Tsé. As tensións son vivas mesmo no plano internacional. A meseta do Golán, que se disputan Siria e Israel, é en primeiro lugar un depósito de auga nunha rexión seca. O *Éufrates é un tema de discordia entre Siria e Turquía, que está a construír represas río arriba. Ata os mexicanos comezan a molestarse cando comproban o que queda do Colorado cando cruza a fronteira. A diminución do caudal dos cursos de auga non vai mellorar a situación”.
Fonte: Lester R. Brown, Word Watch Institute 

Para o diálogo na aula.

Se a maior parte da superficie da Terra é auga, por que crees que hai conflitos polo seu uso?
 Cando falamos dos conflitos noutros países parécenos lóxico pensar que deberían compartir os seus recursos sen que ninguén se aproveite nin salga prexudicado, pero ás veces é difícil aplicar esa lóxica cando o conflito témolo cos nosos propios veciños. Por que crees que pasa isto?
 Investir en dar acceso a auga de calidade á poboación axuda a construír a paz en zonas de conflito e, á súa vez, investir en construír a paz axuda a afrontar os desafíos dalgunhas rexións respecto á auga. Por que crees que é así?
Para facer na aula.

Podemos facer as pombas de origami e deixamos aquí outra opción para aqueles que non temos tanto talento manual, trátase dunha pomba con dúas gotas de auga, que podedes decorar ou nas que podedes dixar mensaxes para conmemorar estas xornada: Día da Ilustración que lembra o pasamento de Castelao e  Día da Paz, o de  Mahatma Gandhi. mércores, 17 de xaneiro de 2024

REFLEXIÓN SOBRE A 1º AVALIACIÓN

 REFLEXIONANDO ANTE OS RESULTADOS DA 1ª AVALIACIÓN:

Xa tes os resultados desta 1ª avaliación. Se foron bos, noraboa, se non é momento de non desanimarse e poñerse a traballar: Pregunta as dúbidas na clase, utiliza a túa axenda, fai as tarefas tanto na clase como as que correspondan á casa, e xa verás como os resultados da 2ª avaliación van ser moito mellores. Para axudarte

Deixamos aquí un documento que pode guiar a reflexión de xeito individual.
Pica na imaxe para descargar o documento.
domingo, 3 de decembro de 2023

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

 En 1945 rematada II Guerra Mundial, os gobernantes dos países participantes, pensaron que nunca máis debían volver facelo. Debían falar, discutir e atopar solucións aos problemas de forma pacífica, sen loitas nin guerras. Por iso decidiron agruparse nunha organización: a Organización das Nacións Unidas (ONU). Hoxe case 200 países do mundo forman parte dela.

En 1948, representantes de todos os países decidiron aprobar a “Declaración Universal dos Dereitos Humanos”. Que se cualifica de Universal porque pretende ser un instrumento válido para protexer os dereitos de todas as persoas en calquera parte do mundo.

Este é un resumo deses dereitos:

artigo 1

Ao nacer, todas as persoas son libres e teñen os mesmos dereitos.

artigo 2

As persoas poden ser de razas distintas, falar linguas distintas, ser ricas ou pobres, ter opinións e relixións distintas. As persoas poden ser diferentes, pero todas teñen os mesmos dereitos.

artigo 3

Todas as persoas teñen dereito a vivir, e a facelo en liberdade e con seguridade.

artigo 4

Ninguén pode escravizar a outra persoa, ou comprala e vendela coma se fose unha mercadoría.

artigo 5

Ninguén pode maltratar ou torturar a outra persoa.

artigo 6

Todas as persoas deben respectar os dereitos dos demais, en calquera parte onde estean.

artigo 7

As leis deben protexer e axudar da mesma forma a todas as persoas.

artigo 8

Todas as persoas teñen dereito a que os xuíces as traten de forma xusta.

artigo 9

Ninguén pode ser detido ou encarcerado sen motivo.

artigo 12

Todas as persoas teñen dereito á súa intimidade: ninguén pode falar ou escribir sobre a vida privada dunha persoa, entrar na súa casa ou ler as súas cartas si ela non deu permiso para facelo.

artigo 13

Todas as persoas poden elixir en que país e en que cidade van vivir. Poden saír e regresar ao seu país cando o desexen.

artigo 14

Si unha persoa é perseguida inxustamente no seu país pode pedir a outro país que a acolla para vivir alí.

artigo 16

Todas as persoas poden formar unha familia e o Estado debe axudalas para que poidan facelo. Ninguén pode obrigar a unha persoa a casar. No matrimonio, os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos.

artigo 17

Todas as persoas poden ter propiedades e ninguén pode quitarllas sen motivo.

artigo 18

Todas as persoas poden pensar o que queiran, elixir a relixión que desexen e falar das súas crenzas relixiosas. Calquera persoa pode cambiar a súa relixión cando queira.

artigo 19

Todas as persoas poden buscar e recibir información e opinar sobre o que queiran, alí onde estean, sempre que as súas opinións non ofendan nin insulten a ninguén.

artigo 20

Todas as persoas poden reunirse e tamén participar en asociacións, pero ninguén pode obrigalas a pertencer a un grupo ou asociación.

artigo 23

Todas as persoas teñen dereito a traballar e cobrar un salario que se corresponda co traballo que realizan. As persoas que realizan un mesmo traballo deben recibir o mesmo salario e, si queren, poden agruparse en sindicatos para defender os seus dereitos como traballadores.

artigo 25

Todas as persoas teñen dereito a vivir dignamente. Vivir dignamente significa poder comer cada día, ter roupa, ter casa, poder ir á escola e ao médico si estamos enfermos. As nais e os seus fillos teñen dereito a unha protección especial.

artigo 26

Todas as persoas teñen dereito á educación. Os estudos elementais deben ser obrigatorios e gratuítos. Os pais poden elixir o tipo de educación dos seus fillos.

artigo 30

Ninguén debe actuar en contra dos dereitos que están escritos nesta Declaración.


Deixamos aquí unha imaxe se picas nela podes ler o contido dos artígos:Se picas aquí podes ir á Declaración de Dereitos Humanos e leer o preámbulo e os dereitos.
Actividade conxunta para o Nadal.
Queremos facer ilustracións sobre os Dereitos Humanos e así chamar atención sobre a necesidade de telos presentes neste tempo de Nadal. Por este motivo, deixamos na biblioteca unhas cartolinas con imaxes de estrelas ou bolas para decorar a árbore este ano.
O alumnado elixe un dereito e escríbeo en galego na parte traseira da cartolina e deseña unha imaxe que ilustre ese dereito para poñelo na parte de diante.
Con todas os dereitos ilustrados queremos poñer este curso a nosa árbore de Nadal.
Animádevos a participar.

de Sofía Casanova.

domingo, 29 de outubro de 2023

25 de Novembro Día de Loita Contra a Violencia de Xénero

Con motivo do Día de Loita Contra a Violencia de Xénero queremos facer unha proposta de actividades para as semanas anteriores.

 OBXECTIVOS.

-Prevención das condutas violentas e a violencia contra a muller en todos os ámbitos.
-Recoñecer as actitudes violentas na nosa contorna.
-Recoñocer as actitudes violentas nas relacións de parella, centrados no emprego das redes sociais.
RECURSOS PARA A REFLEXIÓN.

1.-PRESENTACIÓN: A APRENDIZAXE DA VIOLENCIA.

Contido da presentación.
Os comportamentos violentos son aprendidos no noso entorno. Na familia, escola e cos amigos. Esta aprendizaxe é tan sutil que non somos conscientes dela e fai que nos acostumemos a ela, reproducindo estas condutas na vida diaria. Nas relacións de parella prodúcese este mesmo fenómeno. Quixemos chamar a atención sobre este aspecto e sobre as mensaxes violentas que recibimos por medio das redes sociais.
2.-VÍDEOS:
A)- A HISTORIA DE PEPA E PEPE.
-Tentando identificar en primeiro lugar as condutas violentas, nas parellas ou compañeiros ou xente tóxica en xeral para poder descobrir ou reflexionar sobre a escada da violencia. Para iso empregamos o vídeo da profesora de Granada:Carmen Ruíz Repullo,
Esta é unha versión feita polo alumanddo mismo vídeo.
B)-VÍDEO DE PANTALLAS AMIGAS: 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NAS REDE
ACTIVIDADES 1º,2º da ESO.
.-Nas aulas con este material, faremos reflexión en torno ós vídeos e á presentación e para recoller o resultado do diálogo pensamos colocar  nun poster na aula. Deixamos varias opcións, un poster no que colocar frases xurdidas no grupo e outros dous para facer fincapé no comportamento nas redes, con exemplos de mensaxes positivas e negativas, e un cartel no que se podan poñer exemplos de mensaxes que hai que erradicar e actitudes ou mensaxes positivas que hai que potenciar.

Os carteis estarán biblioteca. 

Contra a violencia de xénero IES Sofía Casanova

Recollemos temén as aportacións de varios titores deixando aquí varios recursos que poden resultar de interese.


O Equipo de Dinamización do centro tamén nos achega esta canción que ten por obxecto profundizar neste tema. Este equipo tamén invita a todos a deixar nas mesas da entrada denuncia dos micromachismos. Podedes escribir nos carteís que están alí pegados.luns, 16 de outubro de 2023

CIBERACOSO

O ciberacoso é un novo tipo de acoso que se materializa por medio das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. Pódese definir como unha agresión intencionada e prolongada no tempo, por parte dun grupo ou un individuo, usando formas electrónicas de contacto repetidas veces contra unha vítima que non pode defenderse  (Smith 2008).

Vemos o seguinte vídeo para estar infomados das conductas que poden ser identificadas como ciberacoso.

Para poder recoñecer estas condutas aquí podes consultr unha lista de actividades consideradas ciberacoso ou ciberbullying.

-Envío repetido de mensaxes ofensivas e insultantes cara a un determinado individuo.

-Loitas  online a través de mensaxes electrónicas (chat, mensaxería instantánea vía móbil, SMS, redes sociais…) cunha linguaxe enfadada e  soez.

-Envío de mensaxes que inclúen ameazas de danos e que son altamente  intimidatorios. Ademais, acompáñanse doutras actividades (espreita, seguimento) na rede que fan que a persoa tema pola súa propia seguridade.

-Enviar ou propagar murmuracións crueis ou rumores sobre alguén que danan a súa reputación ou a danan ante os seus amigos.

-Pretender ser alguén que non se é e enviar ou difundir materiais e informacións  online que deixan mal á persoa en cuestión, póñena en risco ou causan dano á súa reputación #ante os seus coñecidos e/ou amigos.

-Compartir  online información secreta ou  embarazosa de alguén. Enganar a alguén para que revele información secreta ou  embarazosa que despois se comparte  online.

-Publicación de datos persoais.

-Excluír intencionalmente a alguén dun grupo  online, como unha lista de amigos.

-Enviar programas lixo: virus, subscrición a listas de pornografía, colapsar a caixa de correos do acosado, etc.

-Gravar e colgar na internet vídeos de pelexas e asaltos a persoas a quen se agride e que despois quedan expostas a todos.

-Gravar actividades sexuais no móbil ou con  webcam e envialo á parella, quen o comparte cos seus amigos coa intención de molestar e  denigrar intencionadamente.

-Utilizar un blogue persoal para  denigrar e falar mal dunha persoa.

-Manipular materiais dixitais: fotos, conversacións gravadas, correos electrónicos, cambialos,  trucarlos e modificalos para  ridiculizar e danar a persoas.

-Roubar contrasinais para  suplantar a súa identidade.

 Resumo na infografía.

 As consecuencias do ciberacoso son moi variadas pero aquí podedes ver algúns exemplos.


Reflexionamos sobre o vídeo.
- Que vos parece o ocorrido?
- Creedes que a tecnoloxía: WhatsApp, as redes sociais, son un
bo medio para expresar o noso enfado ou rabia cara a outra persoa?
- Como sentiriades se empezades a recibir chamadas, mensaxes e
publicacións nas que se vos ameaza ou insulta continuamente a través de WhatsApp
ou redes sociais?
-Como reaccionarías a unha situación así?, que fariades?
- E como compañeiros da persoa que está a sufrir unha situación de acoso
como vos sentiriades?, que fariades vós en circunstancias similares?
Estás a ser vítima de ciberacoso?  

Na seguinte páxina podes atopar moita información de utilidade para resolver as túas dúbidas. Pica na imaxe.


Ou podes chamar ó seguinte número.


Para rematar deixamos unha aquí unha guía de seguridade en internet que pode ser de moita utilidade . Pica na imaxe.


luns, 9 de outubro de 2023

ACOSO ENTRE IGUAIS

O ACOSO ESCOLAR.

Como cada ano ao inicio de curso pretendemos:

- Informar ao alumnado sobre o fenómeno do acoso escolar e as súas consecuencias.

- Ofrecer pautas de actuación ante esta situación.

- Espertar e fomentar a capacidade empática no alumnado para que sexa quen de poñerse no lugar daqueles que están a sofrir  acoso.

- Promover a axuda mutua.

PASOS DA SESIÓN

-
A) Delimitación e definición do acoso.
Exposición do profesor sobre o concepto de acoso e os seus tipos por medio da proxección dun vídeo, unha infografía e unha  
presentación que deixamos aquí.
 -VÍDEO.
         
-INFOGRAFÍA

     -

PRESENTACIÓN

                      


-B) Comprobación do grao de coñecemento e reflexión en grupo sobre o tema.
Despois do visionado do vídeo ábrese un debate e posta en común coa clase para:

1. Definir os conceptos e ver que entendeu o alumnado de cada un deles.

2. Ver que tipo de acoso perciben nas aulas con máis frecuencia: físico, verbal ou psicolóxico.

3. Debate sobre exemplos e posibilidades de actuación.

-C) Actividade conxunta.

CREACIÓN DE CARTEL OU MURAL de aula que recolle as conclusións do alumnado. 
Na aula pegaremos unha táboa de gran tamaño que iremos enchendo coas súas achegas que farán en pequenos notas con pegamento ou posits de diferentes cores, que lles repartirá o profesor, nas que terán que facer as súas reflexións segundo a cor da nota entregada.

-Definición persoal de acoso.

-Tipos de acoso que observa na súa contorna.

-Exemplos de actitudes que no seu xuízo poden considerarse acoso.

-Axentes ou protagonistas implicados.

Se entre todas as mensaxes desexan destacar algunha, escríbese en grande dentro do mural ou pódese rodear, subliñar, colocar cómets de cores. De xeito que esta frase sexa o lema do noso posicionamento de aula diante do acoso escolar. Para animar ó alumnado neste enlace aparecen frases coas que enfontar o acoso.

          Dixamos aquí os enlaces ó reumo de dúas  películas que tratan o temas do acoso.

          Billy Eliot (2000) e  Las Ventajas de ser Invisible  (2012)

                                        FRASES

A táboa en mural de tamaño  A3 e as notas de cores estará a disposición dos titores,  na biblioteca. Pódese descargar aquí 

sábado, 28 de maio de 2022

5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente.

 En 2022 cúmprense 50 anos da designación do 5 de xuño como Día Mundial do Medio Ambiente. Este día foi establecido pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, na Resolución do 15 de decembro de 1972, coa que se iniciou a Conferencia de Estocolmo co Medio Humano coma tema principal. Ese mesmo día, a Asemblea Xeral da ONU aprobou a creación do "Programa das Nacións Unidas para o ambiente" (PNUMA).

Este ano o lema é “Unha soa Terra”, que foi co que se inaugurou esta celebración no ano 1972 e que sigue tendo vixencia porque este planeta é o noso único fogar e é responsabilidade da humanidade salvagardar os seus recursos finito.

Fonte:https://triplenlace.com
Por este motivo queremos chamar a atención de como a nosa actividde individual inflúe nos procesos de degradación do planeta e de cambio climático para que entendamos que todos estamos a formar parte do problema e por tanto debemos implicarnos nas solucións.
Témonos que informar en primeiro lugar sobre que é a pegada de carbono que a nosa actividade produce no medio ambiente.  
Enténdese por pegada do carbono a cantidade total de gases de efecto invernadoiro que produce un ente determinado (persoa, organización, acontecemento, produto…).

 Os investigadores Wright, Kemp e Williams deron esta definición cuantitativa:

É unha medida da cantidade total de dióxido de carbono  e  metano  que emite unha poboación, un sistema ou unha actividade determinados, tendo en conta todas as fontes, sumidoiros e almacenamento dentro do límites espazo-temporais da poboación, sistema ou actividade. Pódese calcular como equivalentes de dióxido de carbono mediante o índice pcg (potencial de quecemento global)”.


Podemos ver o seguinte vídeo no que nos dan unha explicación sinxela. 

                             Actividades:

1º-Propoñemos en primerio lugar que tomemos conciencia medindo a nosa pegada nos desprazaementos que realizamos para asistir ó instituto durante un mes.

Neste vídeo entedemos cómo se pode medir, de xeito aproximado, a pegada de carbono

                   A páxina web CeroCo2 axúdanos a facer este cálculo. Preme na imaxe.


2º-Revisada a nosa contribución á contaminación producto da nosa actividade entendemos que é necesario reparar este dano que causamos ó medio natural compensando esta acción con outras que contribúen a poñer solucións na medida das nosas posibilidades.

Seguro que na aula xurden distintas ideas que podedes concretar no seguinte cartel, engadindo posits coa vosas achegas.

 3.-Por último invitámosvos a poñernos más a obra con dúas accións:

-Recollidad de refugallos na contorna do noso instituto.

-Plantación de flores e árbores nos patios do centro.


 

xoves, 26 de maio de 2022

Reflexión sobre a convivencia no centro

 
O Plan de Convivencia é un documento no que se articula a convivencia escolar e as liñas xerais do modelo de convivencia a implementar no centro, así como os obxectivos e as normas que a regulan e as actuacións de todos os sectores da comunidade educativa. Seguindo o disposto no Decreto 8/2015, capitulo II, e que está incluido no Proxecto educatvido de centro.
No artigo 12 do citado decreto desenvólvense os obextivos deste plan entre os que podemos destacar:
  • Concienciar e sensibilizar a comunidade educativa sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar e sobre os procedementos para mellorala e acadar un ambiente educativo que permita o óptimo aproveitamento dos recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado.
  • Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións da violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas.
  • Facilitar a conciliación ou a mediación para a resolución pacífica dos conflitos.
A fin de continuar a reflexionar sobre o clima escolar do centro e ter elementos de diagnóstico que nos permitan evaluar e facer propostas de mellora no Plan de Convivencia, deixamos aquí un documento que os titores poden recoller en xefatura, co que abordar unha reflexión pausada co alumando de 1º e 2º da ESO.

venres, 6 de maio de 2022

Letras Galegas 2022. Florencio Delgado Gurriarán

A Real Academia Galega acordou dedicarlle o Día das Letras Galegas do ano 2022 a Florencio Delgado Gurriarán considerando varios aspectos. En primeiro lugar a súa obra poética, en segundo lugar a súa defensa e militancia a prol dos valores democráticos nun tempo adverso que el mantivo acesos mesmo nas angosturas do desterro. Así como a  súa defensa e admiración polas terras de Valdeorras, o seu compromiso coa súa cultura, as  tradicións, o patrimonio histórico (material e inmaterial) e lingua da nosa terra.

Desdes o este blog das titotías queremos propoñer varias actividades para dar a coñecer a este autor e a súa obra.

 

 

Para informarnos: 

- Podemos atopar unha morea de datos e fotografías no corredor de abaixo  na exposición que leva por título Primavera das letras.

- Para coñecer  distintos aspectos da vida e obra de Florencio Delgado preparamos unha páxina web na que recompilamos recursos cos que podedes traballar.

         Para participar: Temos convocados dous concursos:

 - Un de marcapáxinas en papel e en formato dixital.

 - Outro de podcast para falar do autor ou ler algún dos seus poemas.

Na imaxe están as bases.

Na biblioteca cada titor pode recoller material para facer marcapáxinas e un dossier con poemas de Florencio Delgado para facilitar a vosa participación nas iniciativas destas semanas que dedicaremos a festexar a Lingua Galega.

           PDF con poemas de Florencio  Delgado.