domingo, 3 de decembro de 2023

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

 En 1945 rematada II Guerra Mundial, os gobernantes dos países participantes, pensaron que nunca máis debían volver facelo. Debían falar, discutir e atopar solucións aos problemas de forma pacífica, sen loitas nin guerras. Por iso decidiron agruparse nunha organización: a Organización das Nacións Unidas (ONU). Hoxe case 200 países do mundo forman parte dela.

En 1948, representantes de todos os países decidiron aprobar a “Declaración Universal dos Dereitos Humanos”. Que se cualifica de Universal porque pretende ser un instrumento válido para protexer os dereitos de todas as persoas en calquera parte do mundo.

Este é un resumo deses dereitos:

artigo 1

Ao nacer, todas as persoas son libres e teñen os mesmos dereitos.

artigo 2

As persoas poden ser de razas distintas, falar linguas distintas, ser ricas ou pobres, ter opinións e relixións distintas. As persoas poden ser diferentes, pero todas teñen os mesmos dereitos.

artigo 3

Todas as persoas teñen dereito a vivir, e a facelo en liberdade e con seguridade.

artigo 4

Ninguén pode escravizar a outra persoa, ou comprala e vendela coma se fose unha mercadoría.

artigo 5

Ninguén pode maltratar ou torturar a outra persoa.

artigo 6

Todas as persoas deben respectar os dereitos dos demais, en calquera parte onde estean.

artigo 7

As leis deben protexer e axudar da mesma forma a todas as persoas.

artigo 8

Todas as persoas teñen dereito a que os xuíces as traten de forma xusta.

artigo 9

Ninguén pode ser detido ou encarcerado sen motivo.

artigo 12

Todas as persoas teñen dereito á súa intimidade: ninguén pode falar ou escribir sobre a vida privada dunha persoa, entrar na súa casa ou ler as súas cartas si ela non deu permiso para facelo.

artigo 13

Todas as persoas poden elixir en que país e en que cidade van vivir. Poden saír e regresar ao seu país cando o desexen.

artigo 14

Si unha persoa é perseguida inxustamente no seu país pode pedir a outro país que a acolla para vivir alí.

artigo 16

Todas as persoas poden formar unha familia e o Estado debe axudalas para que poidan facelo. Ninguén pode obrigar a unha persoa a casar. No matrimonio, os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos.

artigo 17

Todas as persoas poden ter propiedades e ninguén pode quitarllas sen motivo.

artigo 18

Todas as persoas poden pensar o que queiran, elixir a relixión que desexen e falar das súas crenzas relixiosas. Calquera persoa pode cambiar a súa relixión cando queira.

artigo 19

Todas as persoas poden buscar e recibir información e opinar sobre o que queiran, alí onde estean, sempre que as súas opinións non ofendan nin insulten a ninguén.

artigo 20

Todas as persoas poden reunirse e tamén participar en asociacións, pero ninguén pode obrigalas a pertencer a un grupo ou asociación.

artigo 23

Todas as persoas teñen dereito a traballar e cobrar un salario que se corresponda co traballo que realizan. As persoas que realizan un mesmo traballo deben recibir o mesmo salario e, si queren, poden agruparse en sindicatos para defender os seus dereitos como traballadores.

artigo 25

Todas as persoas teñen dereito a vivir dignamente. Vivir dignamente significa poder comer cada día, ter roupa, ter casa, poder ir á escola e ao médico si estamos enfermos. As nais e os seus fillos teñen dereito a unha protección especial.

artigo 26

Todas as persoas teñen dereito á educación. Os estudos elementais deben ser obrigatorios e gratuítos. Os pais poden elixir o tipo de educación dos seus fillos.

artigo 30

Ninguén debe actuar en contra dos dereitos que están escritos nesta Declaración.


Deixamos aquí unha imaxe se picas nela podes ler o contido dos artígos:Se picas aquí podes ir á Declaración de Dereitos Humanos e leer o preámbulo e os dereitos.
Actividade conxunta para o Nadal.
Queremos facer ilustracións sobre os Dereitos Humanos e así chamar atención sobre a necesidade de telos presentes neste tempo de Nadal. Por este motivo, deixamos na biblioteca unhas cartolinas con imaxes de estrelas ou bolas para decorar a árbore este ano.
O alumnado elixe un dereito e escríbeo en galego na parte traseira da cartolina e deseña unha imaxe que ilustre ese dereito para poñelo na parte de diante.
Con todas os dereitos ilustrados queremos poñer este curso a nosa árbore de Nadal.
Animádevos a participar.

de Sofía Casanova.

domingo, 29 de outubro de 2023

25 de Novembro Día de Loita Contra a Violencia de Xénero

Con motivo do Día de Loita Contra a Violencia de Xénero queremos facer unha proposta de actividades para as semanas anteriores.

 OBXECTIVOS.

-Prevención das condutas violentas e a violencia contra a muller en todos os ámbitos.
-Recoñecer as actitudes violentas na nosa contorna.
-Recoñocer as actitudes violentas nas relacións de parella, centrados no emprego das redes sociais.
RECURSOS PARA A REFLEXIÓN.

1.-PRESENTACIÓN: A APRENDIZAXE DA VIOLENCIA.

Contido da presentación.
Os comportamentos violentos son aprendidos no noso entorno. Na familia, escola e cos amigos. Esta aprendizaxe é tan sutil que non somos conscientes dela e fai que nos acostumemos a ela, reproducindo estas condutas na vida diaria. Nas relacións de parella prodúcese este mesmo fenómeno. Quixemos chamar a atención sobre este aspecto e sobre as mensaxes violentas que recibimos por medio das redes sociais.
2.-VÍDEOS:
A)- A HISTORIA DE PEPA E PEPE.
-Tentando identificar en primeiro lugar as condutas violentas, nas parellas ou compañeiros ou xente tóxica en xeral para poder descobrir ou reflexionar sobre a escada da violencia. Para iso empregamos o vídeo da profesora de Granada:Carmen Ruíz Repullo,
Esta é unha versión feita polo alumanddo mismo vídeo.
B)-VÍDEO DE PANTALLAS AMIGAS: 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NAS REDE
ACTIVIDADES 1º,2º da ESO.
.-Nas aulas con este material, faremos reflexión en torno ós vídeos e á presentación e para recoller o resultado do diálogo pensamos colocar  nun poster na aula. Deixamos varias opcións, un poster no que colocar frases xurdidas no grupo e outros dous para facer fincapé no comportamento nas redes, con exemplos de mensaxes positivas e negativas, e un cartel no que se podan poñer exemplos de mensaxes que hai que erradicar e actitudes ou mensaxes positivas que hai que potenciar.

Os carteis estarán biblioteca. 

Contra a violencia de xénero IES Sofía Casanova

Recollemos temén as aportacións de varios titores deixando aquí varios recursos que poden resultar de interese.


O Equipo de Dinamización do centro tamén nos achega esta canción que ten por obxecto profundizar neste tema. Este equipo tamén invita a todos a deixar nas mesas da entrada denuncia dos micromachismos. Podedes escribir nos carteís que están alí pegados.luns, 16 de outubro de 2023

CIBERACOSO

O ciberacoso é un novo tipo de acoso que se materializa por medio das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. Pódese definir como unha agresión intencionada e prolongada no tempo, por parte dun grupo ou un individuo, usando formas electrónicas de contacto repetidas veces contra unha vítima que non pode defenderse  (Smith 2008).

Vemos o seguinte vídeo para estar infomados das conductas que poden ser identificadas como ciberacoso.

Para poder recoñecer estas condutas aquí podes consultr unha lista de actividades consideradas ciberacoso ou ciberbullying.

-Envío repetido de mensaxes ofensivas e insultantes cara a un determinado individuo.

-Loitas  online a través de mensaxes electrónicas (chat, mensaxería instantánea vía móbil, SMS, redes sociais…) cunha linguaxe enfadada e  soez.

-Envío de mensaxes que inclúen ameazas de danos e que son altamente  intimidatorios. Ademais, acompáñanse doutras actividades (espreita, seguimento) na rede que fan que a persoa tema pola súa propia seguridade.

-Enviar ou propagar murmuracións crueis ou rumores sobre alguén que danan a súa reputación ou a danan ante os seus amigos.

-Pretender ser alguén que non se é e enviar ou difundir materiais e informacións  online que deixan mal á persoa en cuestión, póñena en risco ou causan dano á súa reputación #ante os seus coñecidos e/ou amigos.

-Compartir  online información secreta ou  embarazosa de alguén. Enganar a alguén para que revele información secreta ou  embarazosa que despois se comparte  online.

-Publicación de datos persoais.

-Excluír intencionalmente a alguén dun grupo  online, como unha lista de amigos.

-Enviar programas lixo: virus, subscrición a listas de pornografía, colapsar a caixa de correos do acosado, etc.

-Gravar e colgar na internet vídeos de pelexas e asaltos a persoas a quen se agride e que despois quedan expostas a todos.

-Gravar actividades sexuais no móbil ou con  webcam e envialo á parella, quen o comparte cos seus amigos coa intención de molestar e  denigrar intencionadamente.

-Utilizar un blogue persoal para  denigrar e falar mal dunha persoa.

-Manipular materiais dixitais: fotos, conversacións gravadas, correos electrónicos, cambialos,  trucarlos e modificalos para  ridiculizar e danar a persoas.

-Roubar contrasinais para  suplantar a súa identidade.

 Resumo na infografía.

 As consecuencias do ciberacoso son moi variadas pero aquí podedes ver algúns exemplos.


Reflexionamos sobre o vídeo.
- Que vos parece o ocorrido?
- Creedes que a tecnoloxía: WhatsApp, as redes sociais, son un
bo medio para expresar o noso enfado ou rabia cara a outra persoa?
- Como sentiriades se empezades a recibir chamadas, mensaxes e
publicacións nas que se vos ameaza ou insulta continuamente a través de WhatsApp
ou redes sociais?
-Como reaccionarías a unha situación así?, que fariades?
- E como compañeiros da persoa que está a sufrir unha situación de acoso
como vos sentiriades?, que fariades vós en circunstancias similares?
Estás a ser vítima de ciberacoso?  

Na seguinte páxina podes atopar moita información de utilidade para resolver as túas dúbidas. Pica na imaxe.


Ou podes chamar ó seguinte número.


Para rematar deixamos unha aquí unha guía de seguridade en internet que pode ser de moita utilidade . Pica na imaxe.


luns, 9 de outubro de 2023

ACOSO ENTRE IGUAIS

O ACOSO ESCOLAR.

Como cada ano ao inicio de curso pretendemos:

- Informar ao alumnado sobre o fenómeno do acoso escolar e as súas consecuencias.

- Ofrecer pautas de actuación ante esta situación.

- Espertar e fomentar a capacidade empática no alumnado para que sexa quen de poñerse no lugar daqueles que están a sofrir  acoso.

- Promover a axuda mutua.

PASOS DA SESIÓN

-
A) Delimitación e definición do acoso.
Exposición do profesor sobre o concepto de acoso e os seus tipos por medio da proxección dun vídeo, unha infografía e unha  
presentación que deixamos aquí.
 -VÍDEO.
         
-INFOGRAFÍA

     -

PRESENTACIÓN

                      


-B) Comprobación do grao de coñecemento e reflexión en grupo sobre o tema.
Despois do visionado do vídeo ábrese un debate e posta en común coa clase para:

1. Definir os conceptos e ver que entendeu o alumnado de cada un deles.

2. Ver que tipo de acoso perciben nas aulas con máis frecuencia: físico, verbal ou psicolóxico.

3. Debate sobre exemplos e posibilidades de actuación.

-C) Actividade conxunta.

CREACIÓN DE CARTEL OU MURAL de aula que recolle as conclusións do alumnado. 
Na aula pegaremos unha táboa de gran tamaño que iremos enchendo coas súas achegas que farán en pequenos notas con pegamento ou posits de diferentes cores, que lles repartirá o profesor, nas que terán que facer as súas reflexións segundo a cor da nota entregada.

-Definición persoal de acoso.

-Tipos de acoso que observa na súa contorna.

-Exemplos de actitudes que no seu xuízo poden considerarse acoso.

-Axentes ou protagonistas implicados.

Se entre todas as mensaxes desexan destacar algunha, escríbese en grande dentro do mural ou pódese rodear, subliñar, colocar cómets de cores. De xeito que esta frase sexa o lema do noso posicionamento de aula diante do acoso escolar. Para animar ó alumnado neste enlace aparecen frases coas que enfontar o acoso.

          Dixamos aquí os enlaces ó reumo de dúas  películas que tratan o temas do acoso.

          Billy Eliot (2000) e  Las Ventajas de ser Invisible  (2012)

                                        FRASES

A táboa en mural de tamaño  A3 e as notas de cores estará a disposición dos titores,  na biblioteca. Pódese descargar aquí