martes, 9 de novembro de 2021

EXPOSICIÓN DAS ACTIVIDADES DO 25 DE NOVEMBRO

 Este é un modelo para que nos fagamos unha idea de como quedará a exposición conxunta das actividades propostas para o 25 de novembro.

Proposta de actividade 25 nov.


25 DE NOVEMBRO, ACTIVIDADES 3º, 4º DA ESO

  25 DE NOVEMBRO, DÍA DE LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.

Desde o Departamento de Orientación, o equipo de Dinamización e a biblioteca e Contratos Programa, queremos propoñer as seguintes actividades baixo o lema.

    PLANTAMOS O XARDÍN DA CONVIVENCIA.”

Baixo este lema quixemos facer unha campaña de concienciación sobre a necesidade de tomar unha actitude visible de denuncia e condena da violencia en xeral e da violencia de xénero en particular. 

“Plantamos o xardín da convivencia” expresa esa necesidade de non pasar por alto esta situación e denunciar todo a violencia contra as mulleres. Por iso, non só o puxemos nun cartel senón que imos facer unha plantación simbólica flores de origami, con lemas sobre as conductas positivas que fan prevención da violencia.


OBXECTIVOS.

-Prevención das condutas violentas e a violencia contra a muller en todos os ámbitos.

-Recoñecer as actitudes violentas na nosa contorna.

-Recoñocer as actitudes violentas nas relacións de parella, centrados no emprego das redes sociais.

RECURSOS PARA A REFLEXIÓN.

A)PRESENTACIÓNS:

Os comportamentos violentos son aprendidos no noso entorno. Na familia, escola e cos amigos.Esta aprendizaxe é tan sutil que non somos conscientes dela e fai que nos acostumemos a ela, reproducindo estas condutas na vida diaria.
Nas relacións de parella prodúcese este mesmo fenómeno. Quixemos chamar a atención sobre este aspecto e sobre as mensaxes violentas que recibimos por medio das redes sociais.

B)VÍDEOS:

-Tentando identificar en primeiro lugar as condutas violentas, nas parellas ou compañeiros ou xente tóxica en xeral para poder descobrir ou reflexionar sobre a escada da violencia. Para iso empregamos o vídeo da profesora de Granada:Carmen Ruíz Repullo A historia de Pepa e Pepe , ou este outro, feito por alumnos. ( Conta a mesma historia pero son os rapaces os que a escenifican).

-ACTIVIDADE: Facer carteis en cartolinas que deixaremos a disposicion dos titores na biblioteca do centro.
-O alumando deberá escribir en letras grandes que ocupen todo o espazo, unha soa palabra por cartolina, poñendo valores ou características que debería ter unha educación en igualdade e convivencia, coa que medrar con boas raíces.

Deixamos algunha suxestión para poñer nas cartolinas que van debaixo das raíces. (Coeducación, xenerosidade, respeto, corresponsabilidade, formación en igualdade, Identidades diversas, cooperación, linguaxe inclusivo)

Ou os froitos que darán unha educación así.

Deixamos algunha suxestión para poñer nas cartolinas que van nos froitos.(Libertade, equidade, igualdade, tolerancia, solidaridade, convivencia, participación, non violencia)