luns, 20 de decembro de 2021

ENTREGA DE PREMIOS DOS CONCURSOS DO SAMAÍN E DO NADAL

O martes 21 de decembro, durante o segundo recreo, na entrada o instituo ó pe da nosa árbore de Nadal faremos entrega dos premios dos concursos do Samaín e das postais do Nadal. Moitas felicidades! a todos os gañadores e moitísimas grazas a todo o alumnado que participou nalgunha destas iniciativas. Do mesmo xeito queremos felicitar e agradecer  a todos os titores, titoras e ó profesorado do centro que impulsou ó alumando a traballar nestas tarefas, que se propoñen  conxuntamente desde o Departaemento de Orientación, o de Actividades Extraescolares o Equipo de Dinamización lingüística e a Biblioteca. 
Aprovetiramos a ocasión para desexarvos a todos un Bo Nadal!


A TRADICIÓN ORAL NO NADAL E AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA, VIII CENTENARIO AFONSO X

O manifesto da UNESCO, establece entre as misións da biblioteca a preservación e a promoción da cultura local en todas as súas modalidades, prestando unha atención especial á tradición oral. Esta é unha fórmula eficaz de transmisión dos coñecementos para todas as civilizacións ó longo da Historia. Na actualidade, confiamos na nosa capacidade técnica e almacenarmos cantidade de datos en dispositivos, nubes ou elementos que nos permiten gardar e compartir contido moi diverso, pero os instrumentos, programas ou extensións quedan obsoletos en pouco tempo. Seremos quen de conservar todo o que hoxe consideramos importante?
No pasado a narración oral mantivo vivos os contidos de innumerables áreas do coñecemento. Por iso non é nada despreciable a súa eficacia como axente cultural e máis que recomendable a súa preservación como parte do noso patrimonio inmaterial. Mediante contos, romances, lendas, cancións, adiviñas, oracións, esconxuros, refráns, achegaron a nós saberes e experiencias valiosas do pasado para esta sociedade. Poñer en valor estas achegas á nosa cultura da tradición oral é o obxectivo da biblioteca escolar ao longo de todo este curso. Co lema “ As bibliotecas escolares toman a palabra” iniciamos esta andaina, por isto e na medida do posible, tentaremos facer fincapé nas actividades que nos permitan afondar na divulgación dá nosa cultura oral, por distintos medios como a radio escolar, proxecto que estamos poñendo a andar con gran ilusión. 
Esta ocasión do Nadal é perfecta para poder afondar na tradición oral en distintas linguas por medio das panxoliñas. Por este motivo, a nosa árbore de Nadal deste ano quere ser unha homenaxe ás xeracións que nos regalaron estas composicións orais. Como podedes ver no blog das titorías. Ó tempo que quixemos poñer o foco nunha importante figura histórica que se percatou da importancia de recoller e conservar as aportacións orais de distintas linguas e relixións como foi Afonso X, do que celebramos o VIII centenario do seu nacemento. Por esta razón o alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, coa súa profesora Pilar Vázquez, estiveron a traballar nas cantigas.
A arte, a música, a tradición oral foron durante séculos fixando na memoria colectiva dous dos principais misterios que deron orixe ao cristianismo: a Encarnación e a Natividade con grande profusión de motivos na escultura, na pintura , e na música de esceas como a Anunciación, a Adoración dos Reis Magos…
Unha das grandes manifestacións artísticas do noso patrimonio son As cantigas de Santa María , corpus de 427 cantigas elaboradas polo equipo dirixido polo rei Afonso x o Sabio( trobadores, músicos, tradutores, iluminadores, etc), proxecto que aúna música, ilustración con miniaturas e oralidade na recolleita de múltiplas tradicións orais e escritas ( coleccións de milagres medievais e lendas orais) que narraban as milagres realizadas pola Virxe. Este proxecto tiña como principal motivación espallar o culto mariano na Península. Para iso escolleu o galego portugués , lingua da súa infancia, e variedade lingüística internacional na produción lírica na Idade Media.
O Nadal comezou a ter representación nos Autos dos Reis Magos na Idade Media e aparecen tamén nas Cantigas de Afonso X. Dúas son as cantigas que recollen nas miniaturas estes misterios. A cantiga I na que o rei presenta os gozos da Virxe e aparece a Anunciación, o Nacemento, O anuncio dos pastores e a Adoración dos Reis de oriente; e a cantiga LXXX onde aparece o nacemento da Virxe e o nacemento de Xesús.
Deixamos aquí os vídeos.

venres, 10 de decembro de 2021

CONCURSO DE POSTAIS DO NADAL 2021

 


Este ano para completar a nosa árbore de Nadal, temos previsto facer un concurso de postais. O tema serán as panxoliñas de diferntes tradicións e linguas por este motivo deixamos aquí uns enlaces a cantigas con letras en distintos idiomas que sirvan de inspiración ós autores.
BASES DO CONCURSO DE POSTAIS

Quen pode participar?
Todo o alumnado da ESO e o Bacharelato do centro.

CATEGORIA A: Primeiro ciclo da ESO, 1º e 2º.

CATEGORÍA B:Segundo ciclo da ESO, 3º e 4º.

CATEGORÍA C: Bacharelato.

Cal é o tema?
Os postais versarán sobre as panxoliñas ou cancións típicas do Nadal, nas catro linguas do currículo.

• Como participar?
As obras deberán ser inéditas e realizadas polos concursantes.
MODALIDADE:formato papel na tarxeta que lles entregamos a cada titoría.
Cada concursantepresentará un único traballo con técnica libre, con ilustracións ou debuxos que fagan referencia a unha panxoliña en calquera das linguas do currículo. 
As postais estarán realizadas para ser vistas en sentido horizontal.
Deberán ir asinadas na parte posterior.

Cal é o prazo, lugar e modo de presentación?

As obras deberán ser presentadas antes do día 20 de decembro de 2021.

O lugar de presentación será a biblioteca.

Como se elixirán as postais gañadoras?

O xurado composto por profesores do centro elixirá as postais gañadoras para cada categoría. Para a elección das postais non só se valorará a beleza senón tamén a técnica,orixinalidade, innovación, composición e a relación da imaxe texto cunha panxoliña en calquera lingua do currículo.

O fallo do xurado darase a coñecer os días 21 e 22 de decembro, no blog da biblioteca do centro. Serán colgadas na árbore do centro unha vez rematada a  fase de concurso polos responsables da biblioteca.

As postais faranse nestas cartolinas que tamén podedes recoller na biblioteca.

Cartolina par facer as postais 

Aquí tedes a letra dunha panxoliña na que atopar inspiración.